Stress

Ieder mens ervaart stress in zijn leven. Als er een goede wisselwerking is tussen gedachten, emoties en gedrag, zal je ondanks stress of crisis goed kunnen functioneren, de juiste beslissingen kunnen nemen en goed kunnen handelen.

Maar als die wisselwerking niet goed is, kun je in een negatief, zelfs ziekmakend patroon terecht komen. Je gaat dan moeizamer functioneren, je kunt slechter met stress en spanning omgaan en het kan leiden tot lichamelijke klachten.

Dit negatieve patroon heeft ook een negatieve invloed op je omgeving. En die keert vervolgens als een boemerang weer naar jezelf terug. Zo ontstaat een vicieuze negatieve wisselwerking, waarbij stress en spanningsklachten alleen maar toenemen.

Het is heel belangrijk te leren omgaan met stress en spanningen.

Niet vastlopen of bezwijken maar helder, veerkrachtig, energiek, soepel in het leven staan. Dit begint met bewustwording van wat stress is. Wat geeft stress en wat doet stress bij jou?

In mijn coaching en therapie werken we aan die bewustwording, aan het ontdekken van negatieve patronen. Als je daar zicht op hebt, kun je de stap zetten naar verandering, naar een goede wisselwerking tussen gedachten, emoties en gedrag, naar positieve patronen, met een positief effect op je lichaam, je hoofd en je omgeving.

info@esterrooimans.nl